Zasady prezentacji

Zasady prezentowania produktów w katalogu DERMINDEX

Program informacyjno-edukacyjny DERMINDEX to dobrowolny model prezentacji cech jakościowych produktów kosmetycznych zgłoszonych do bazy CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 1223/2009 (Dz.U.UE.L.2009.342.59 ze zm.). DERMINDEX nie zastępuje procedury zgłoszenia produktów oraz nie stanowi potwierdzenia ich bezpieczeństwa. Program ma jedynie na celu zapewnienie źródła informacji dotyczących właściwości produktów kosmetycznych.

Warunkiem udziału w Programie jest:
A. zgodność z rozporządzeniem nr 1223/2009, w tym:
I. zapewnienie bezpieczeństwa produktu poprzez realizację oceny bezpieczeństwa i sporządzonego z oceny raportu zgodnie z wymogami Rozporządzenia nr 1223/2009; II. zapewnienie zgodności procesu produkcji produktu z dobrą praktyką produkcji, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia nr 1223/2009; III. zgłoszenie Produktu do bazy cosmetic products notification portal (CPNP) zgodnie z wymogiem z art. 13 Rozporządzenia nr 1223/2009;

B. brak jakichkolwiek wszczętych, toczących się lub negatywnie dla Produktu zakończonych postepowań cywilnych, karnych i administracyjnych względem Produktu;

C. brak zgłoszeń dotyczących ciężkich działań niepożądanych Produktu.

W katalogu prezentowane są wyłącznie produkty, które zostały dobrowolnie zgłoszone do projektu DERMINDEX przez producentów i dystrybutorów. Ponadto, podmioty, które podjęły decyzję o udziale w Programie DERMINDEX i spełniły określone wymagania, otrzymały możliwość ubiegania się o dodatkowe oznaczenia. Model oznaczeń powstał we współpracy z uczestnikami rynku, pod nadzorem merytorycznym ekspertów z branży.