Oznaczenia DERMINDEX

Oznaczenia Dermindex

Objaśnienia oznaczeń oraz ikon stosowanych w katalogu

DERMINDEX promuje działania zmierzające do uporządkowania informacji o produktach kosmetycznych dostępnych w obrocie aptecznym. Aby dostarczyć ekspertom wiarygodnego narzędzia do weryfikacji informacji o kosmetykach, wprowadziliśmy system odpowiednich oznaczeń oraz ikon wspierających w doborze produktu.

Oznaczenia informujące o badaniach produktu kosmetycznego w katalogu DERMINDEX

Legislacja europejska chroni użytkownika produktów kosmetycznych, zapewniając mu prawo do rzetelnej informacji. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 nakłada na osobę odpowiedzialną obowiązek potwierdzenia oświadczeń o produkcie. Produkt kosmetyczny należy przed wprowadzeniem na rynek poddać badaniom. Jest wiele metod, którymi można testować kosmetyki. Należą do nich m. in. badania aplikacyjne, aparaturowe i literaturowe wykonywane w celu potwierdzenia określonego działania kosmetyku deklarowanego przez producenta. W katalogu DERMINDEX stosujemy 3 oznaczenia informujące czytelnika o rodzaju przeprowadzonych badań, które przeprowadzono dla danego produktu. aby udowodnić prawidłowość zastosowanych oświadczeń marketingowych.